Logopedski set se primenjuje oko 10 godina i od velike je pomoći u svakodnevnom radu. Omogućava brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istim kvalitetom i preciznošću kao ljudski mozak.
U aparatu je pripremljeno 50 programa koji se brzo i lako aktiviraju. Programi se odnose na različite poremećaje:

Svaka promena, ili modifikacija u slušanju vlastitog govora, dovodi do pojačane pažnje. Usmeravanje pažnje dovodi do promena u načinu govora. Nekada je veoma važno usmeriti pažnju sagovornika na greške, naročito ako je slušanje površno. Sve to nam omogućava ovaj logopedski set.

Na aparatu se može postići i dodatna audio stimulacija - slušanje priča i pesmica, koja može biti korisna kao oblik terapije i vežbanje slušanja, dodatna vizuelna stimulacija i dodatna vibrotaktilna stimulacija.

Primena seta nije ograničena za primenu uz neku posebnu metodu rehabilaticije već se primenjuje uz većinu postupaka i uz bilo koju metodu ili način rehabilaticije. Rad sa logopedskim setom ne isključuje upotrebu klasičnih metoda (sonde, špatule...) ali njegovom primenom možemo u mnogim aspektima poboljšati i ubrzati proces rehabilitacije.