Muzika kao sredstvo stimulacije

U obradi informacija, uho igra osnovnu ulogu. Ono hvata okolne zvukove, kao i zvukove vlastitog glasa, pretvara ih u električne nadražaje i prenosi ih u mozak, koji ih analizira. Takođe, uho je uključeno u koordinaciju, ravnotežu i ritam - stoga ima vitalnu funkciju u svakodnevnom životu, bilo da razgovaramo, čitamo, učimo, pamtimo ili se jednostavno krećemo.

S obzirom da više od 80% stimulacije koju naš mozak prima dolazi iz našeg uha, ono igra veliku ulogu u moždanoj stimulaciji. Tomatis metoda značajno smanjuje trajanje tradicionalnog terapijskog ili medicinskog plana, potpuno je bezbedna i može se koristiti u bilo kom uzrastu (deca, odrasli ili stariji).

Muzički snimci se sastoje od Mocartovih dela, koja su bogata visokim harmonicima i visokim frekvencijama. Visoke frekvencije zvukova sadrže Tomatis filtere i pomažu da se adekvatno stimuliše auditorni sistem.

Razvijena od strane stručnjaka, ova metoda koristi napredne tehnologije i zahteva isključivo licencirane terapeute za njenu primenu.

Kako radi?

Primena Tomatis metode izvodi se pomoću aparata TalksUp®. On je napravljen tako da uz pomoć muzike i glasa, sa specifičnim parametrima, utiče na stimulaciju mozga. To omogućuje da se zvuk iznenadno prebacuje sa niskih na visoko frekventne, gde upravo taj prelazak sa niskih na visoke frekvencije izaziva da uho ulaže dodatan napor i time trenira mozak.

Za vreme tretmana, klijenti slušaju muziku uz pomoć specijalizovanih slušalica koje, pored prenosa zvuka vazdušnim putem, omogućavaju i koštanu provodljivost zvuka. Zvuk dolazi do auditornog kanala preko slušalica koje su na ušima, ali i putem vibracija na vrhu lobanje, što povećava stimulaciju mozga.

Zvuk se prvo prenosi koštanim putem, preko lobanje i kao rezultat toga, auditorni sistem prirodno priprema uho za zvuk koji dolazi vazdušnim kanalom. Ovo dualno prenošenje zvuka upućuje na to da mozak tačno analizira senzornu poruku zvuka.

Kome je Tomatis metoda namenjena?

Tomatis je validna i klinički dokazana metoda, sa preko 80 objavljenih naučnih radova. Naučni radovi su demonstrirali efikasnost Tomatis metode na različitim poljima, a odnose se na razultate i poboljšanja u tretmanu osoba sa poteškoćama kao što su:

  • Razvojna disleksija
  • Poremećaji iz spektra autizma
  • Aspergerov sindrom
  • Mucanje
  • Anksioznost i depresija
  • Poremećaji pažnje
  • Poteškoće u učenju

Tomatis metoda ima dokazane benefite kod osoba sa epilepsijom, gde povoljno utiče na motorne i kognitivne sposobnosti. Takođe se preporučuje za generalno poboljšanje govorno-jezičkih sposobnosti, artikulacije i tečnosti govora. Pomaže kod senzorne integracije i emocionalne regulacije.

Spoj nauke i tehnologije

TalksUp aparat, koji Tomatis metoda koristi, deli zvuk na dva nezavisna kanala, koji se procesiraju individualno. Zvučne karakterisike ova dva kanala mogu biti veoma različite. Svaki kanal može biti programiran da obezbedi drugačije kompozicije frekvencija, sa drugačijom visinom orginalnog zvuka. Dok koristimo TalksUp aparat, pacijent čuje jednu istu melodiju, ali njeni tonovi su na različitim nivoima i različite jačine.

Istorija Tomatis metode

Izumitelj ove metode, doktor Alfred Tomatis, specijalista za glas, prvi je uvideo povezanost između vokalnih problema pacijenta i alternacija u sluhu. Ovu pojavu je primetio dok je lečio pevača, čiji glas nije mogao da proizvede frekvencije koje je njegovo uho samo blago primalo.

Odlučio je da ispravi pevačevu mogućnost slušanja kako bi proverio da li je na ovaj način moguće otkloniti problem sa glasom. Zahvaljujući akustičnom aparatu, koji ima mehanizam da selektuje različite opsege frekvencija, uspeo je da ispravi slušanje svog pacijenta, koji je bio stimulisan da peva dok sluša svoj glas. Bez napora, pacijent je ubrzo mogao da emituje tonove koje ranije nije uspevao.

Ovakav princip lečenja, kasnije postaje poznat kao Tomatis efekat.

Oblasti primene Tomatis metode

Pažnja

Moždana stimulacija, koju Tomatis metoda omogućava, pozitivno utiče na selektivnu pažnju, zato što stalno i na prirodan način iznenađuje mozak. Cilj je da pomognemo mozgu da razvije automatsku detekciju različitih mehanizama. Na taj način, osoba može lako da selektuje one važne informacije koje dolaze iz spoljašnje sredine i da diskriminiše ili zanemari one nepotrebne. Zbog svih ovih razloga, Tomatis metoda je komplementarni pristup podrške deci i odraslima sa poremećajima pažnje, sa ili bez hiperaktivnosti (ADD/ADHD).

Učenje

Učenje podrazumeva sposobnost mozga da konstantno reorganizuje neuralnu mrežu, kako bi usvojio novo ponašanje i omogućio implementaciju istog. Ova "plastičnost mozga" omogućava da odgovor na događaje koji se ponavljaju, bude brži i intuitivniji. Pomoću Tomatis metode, mozak se trenira da obraća naročitu pažnju na spoljašnje i nove događaje, što olakšava integraciju novih informacija.

Govor i jezik

Naša sposobnost primanja i analiziranja zvuka, utiče na našu sposobnost da reprodukujemo to isto. Sposobnost govora podrazumeva i razvijenu dobru sposobnost slušanja. Zvuk se analizira u mozgu i zatim omogućava prilagođavanje vokalnim stimulacijama. Tako da postoji povratna sprega između našeg uha, mozga i glasa. Kada je ovaj mehanizam povratne sprege oštećen, iz emocionalnih ili kognitivnih razloga, naše slušanje, kao i naš glas, budu kompromitovani.

Aktivan rad na povratnoj informaciji ili auditornom fidbeku, slušnim i koštanim putem, uz pomoć Tomatis metode čija je svrha da obnovi put koji povezuje mozak, uho i glas.

Poremećaji iz spektra autizma

Poremećaji autističnog spektra (ASD), okarakterisani su kroz teškoće interakcije sa spoljašnjim svetom i određenim abnormalnostima u socijalnoj komunikaciji. Teza koja se odnosi na neurone ogledala, govori o neuronima koji su tako raspoređeni po mozgu, da imaju značajnu ulogu u aktiviranju onih delova mozga koji su zaduženi za pokret i govor. Oni su ključni upravo za razumevanje akcija, namera i emocija drugih ljudi.

Ovi neuroni nam omogućavaju da imitiramo pokret, predvidimo nameru i da osećamo empatiju. Drugim rečima, pomažu da u jednu ruku sebe stavimo u "tuđe cipele", a sa druge strane da imamo sposobnost da projektujemo našu akciju. To igra glavnu ulogu u razvoju socijalnih i svakodnevnih interakcija ili jednostavno da se nasmejemo nekom ko se nasmejao nama, da osećamo osećanja drugih i da razumemo njihove akcije.

Tomatis metoda je značajna za predikcioni sistem. U pasivnoj fazi, uz pomoć muzike, koja koristi specijalne kontraste, mozak tada pokušava da dešifruje efekte promena koji se dešavaju. Na ovaj način, Tomatis metoda pomaže onim osobama čiji su poremećaji okarakterisani kao kašnjenja i izmene u kognitivnom razvoju, komunikacionim i socijalne interakcijama, kao kod poremećaja iz autističnog spektra (ASD) i ponašanja koja se povezuju sa: Aspergerovim sindromom, poremećajima senzorne integracije i Daunovim sindromom.

Motorne sposobnosti

Poremećaji koji se dešavaju na polju motornih sposobnosti i koordinacije, mogu biti direktno povezani sa našim vestibularnim sistemom i da dovedu do kašnjenja u motornom razvoju, kao što su hodanje, skakanje ili trčanje. Takođe mogu da dovedu do mučnina, vrtoglavica, gubitka ravnoteže ili stabilnosti. Korišćejem Tomatis metode, prenose se duboki rimički zvuci i na taj način direktno utiču na vestibulu i imaju pozitivan uticaj na motorne funkcije, mišićni tonus i stabilnost.

Integracija stranih jezika

Svrha Tomatis metode u ovoj oblasti je da, svakome ko želi da nauči strani jezik, omogući da čuje neophodne zvukove tog novog jezika. Otvarajući uho za ritmove i zvukove novog jezika, Tomatis metoda osposobljava uho da se efikasno adaptira istim i da ih analizira i reprodukuje. Na ovaj način, osoba se oslobađa ritmičkih uzoraka i zvukova iz maternjeg jezika, koji su često prepreka da se nauči novi jezik. Ova vežba omogućava uhu da čuje novi ritam, a mozgu da nauči novi jezik.

Glas i muzikalnost

Osnivni princip rada Tomatis metode je da će svaki uticaj na mehanizme prijema i analize akustične poruke, imati uticaj i na način na koji se poruka reprodukuje, bilo govorom, pevanjem ili muzičkim instrumentom.

Priprema za rođenje deteta

Fetus od četvrtog meseca čuje majčin glas. Majčin glas predstavlja vrstu primarne emotivne akustične pojave, koja je bazična za razvoj deteta. Stoga je od neprocenljive važnosti da dete cuje prijatan majčin glas. Program za trudnice u Tomatis metodi prati majku kroz trudnoću, posebno u trećem tromesečju, stimilišući koštani prenos i obezbeđujući opušteno telo, mozak i duh, kako za majku, tako i za bebu.