Kompletno logopedsko testiranje i dijagnostika

Dolaskom u naš logopedski kabinet, vaše dete prolazi kroz kompletno logopedsko testiranje i dijagnostiku. Prilikom prvog pregleda, pažljivo, detaljno i temeljno procenjujemo svako dete uz pomoć baterije testova za procenu nivoa razvoja i upotrebljivosti jezika i govora i testovima za procenu kvaliteta ostalih sredstava verbalne komunikacije.

Testovi za procenu nivoa razvoja i upotrebljivosti jezika

 • Test za ispitivanje roda
 • Test za ispitivanje broja
 • Test za ispitivanje funkcije nominativa
 • Test za ispitivanje funkcije akuzativa
 • Test za ispitivanje funkcije ostalih padeža
 • Test za ispitivanje glagolskih vremena
 • Test za ispitivanje poznavanja značenja glagola

Testovi za procenu kvaliteta ostalih sredstava verbalne komunikacije

 • Test za ispitivanje težine mucanja (Rileu)
 • Samoprocena reagovanja na govorne situacije (Johnson)
 • Trodimenzionalni test čitanja
 • Test čitanja baziran na težini teksta
 • Predikcioni test za disgrafiju
 • Test verbalnog pamćenja
 • Semantički test
 • Trijažni artikulacioni test
 • Ispitivanje razlikovanja fonema
 • Test diskriminacije vokala
 • Ispitivanje razumljivosti govora

Logopedsko savetovanje

Logopedsko savetovanje se preporučuje mladim roditeljima ili roditeljima sa prvim detetom uzrasta od 1 do 2 godine, koji nemaju iskustva u stimulaciji govorno-jezičkog razvoja dece.
Takođe, logopedsko savetovanje se preporučuje i roditeljima dece predškolskog uzrasta (4 - 5 godina).
Kroz savetodavni intervju sa logopedom, roditelji dobijaju smernice za pravilnu stimulaciju razvoja govora i jezika svog deteta.

Logopedski tretmani

Logopedski tretmani podrazumevaju stručno stimulativni terapeutski rad logopeda na ispravljanju i prevazilaženju govorno-jezičkih poteškoća.

30 minuta

Logopedski tretmani u trajanju od 30 minuta se vrše za tretmane dislalije, odnosno nepravilnog izgovora glasova.

45 minuta

Logopedski tretman od 45 minuta sprovodi se kod dece koja kasne u razvoju govora i jezika i kojima je neophodna intenzivnija stručna stimulacija, kao i uspostavljanje, usmeravanje i zadržavanje pažnje.

60 minuta

Logopedski tretman od 60 minuta sprovodi se kod dece sa pervazivnim razvojnim poremećajima i hiperaktivnim ponašanjem. Takođe, tretman od 60 minuta sprovodi se i kod one dece koja kasne u govorno - jezičkom razvoju i imaju problem u razumevanju govora, a kojima je neophodna intenzivna stimulacija za započinjanje prvih oblika komunikacije i uspostavljanja kontakta sa terapeutom i osposobljavanje funkcije razumevanja govora.

Psihološko testiranje i dijagnostika

Pregled kod psihologa obuhvata:

 • Uzimanje detaljnih heteroanamnestičkih podataka
 • Opservacija ponašanja deteta
 • Pregled i procena psihomotorike

Korišćenjem psiholoških testova, psiholog ima mogućnost da ponudi nalaze koji govore o različitim aspektima funkcionisanja osobe. Psiholog koristi testove u različite svrhe:

 • Kao instrument procene koji mogu da ukažu na to gde se osoba nalazi na početku tretmana
 • Za planiranje tretmana
 • Za evaluaciju efikasnosti raznovrsnih tretmana

Psiholog kreira svoju bateriju testova na osnovu potreba osoba sa kojima radi i na osnovu cilja koji treba da postignu u radu sa osobom.
Testovi koje primenjujemo u logopedskom kabinetu, Logosan, su:

 • Testovi za kognitivnu (intelektualnu) procenu dece i odraslih
 • Testovi spremnosti za polazak u školu
 • Klinički testovi za procenu ličnosti
 • Testovi koji su usmereni ka prepoznavanju individualnih sklonosti i interesovanja zarad davanja smernica vezanih za karijerno savetovanje i profesionalno usmeravanje

Psihološko savetovanje

Razgovor sa psihologom se preporučuje roditeljima koji uočavaju poteškoće u okviru svog roditeljstva i probleme psihičkog razvoja deteta. Ne podrazumeva uvek davanje gotovih saveta, već uz saradnju roditelja i primenu psiholoških tehnika, metoda i znanja psihologa, dolazimo do rešenja nekog problema.

Kreativne radionice

Logopedski izveštaj

Logopedski izveštaj se izdaje na početku logopedskog tretmana sa savetom, postavljenim ciljevima i predlogom rada u naredna tri meseca. Nakon tri meseca, roditelji dobijaju izveštaj o postignutim ciljevima i daljim predlozima za rad.