Fina motorika

Fina motorika predstavlja korišćenje najmanjih mišića tela u cilju izvođenja preciznih pokreta. Fina motorika se razvija od najranijeg detinjstva kada dete počne da puzi (koristi se prstima obe šake). Zatim, fina motorika se razvija kroz svakodnevne životne aktivnosti (samostalno se hrani, oblači, drži predmete, vozi biciklu, vezuje pertle, zakopčava dugmiće, koristi makaze). Fina motorika je tesno povezana sa govorom i njihovi centri se u mozgu nalaze jedan blizu drugog. Zbog toga, dete koje nema razvijenu finu motoriku, ima poteškoće u govoru. Ukoliko se ne razviju sinapse (veze) između ova dva centra, može doći do raznih kognitivnih poremećaja (disleksije, disgrafije, teškoće u učenju). Fina motorika je takođe tesno povezana i sa koordinacijom oko-ruka (sposobnost da ruka i prsti izvrše pokret koji nalaze oko). Deca koja od najranijeg doba ne koriste prstiće, manje su aktivna, sporije razmišljaju i lošije reaguju na brojne situacije.

Grafomotorika

Grafomotorika predstavlja detetovu sposobnost držanja olovke i pisanje, aktivnost koju radimo usmeravanjem pažnje i pogleda na pokrete šake i prstiju kako bi se pismeno izrazili. Razvoj grafomotorike počinje još sa 18 meseci kada dete drži olovku celom šakom i imitiranje škrabanje po papiru. Već sa 2 godine dete počinje da crta horizontalne i vertikalne linije držeći olovku poput noža. Sa 3 godine drži olovku približno kao odrastao čovek i precrtava krug. Sa 4 - 5 godina dete mora da pravilno drži olovku. Teškoće u grafomotorici mogu znatno uticati i na kasniji uspeh u školi. Grafomotoričkim vežbama dete ne razvija samo motoriku već i pažnju, koncentraciju, orijentaciju, lateralizaciju, govor. Ono pamti ranije usvojene pokrete i koristi se njima u novim situacijama, razmišlja.
Grafomotorika je sposobnost koja se razvija, ali i vežba, te se problemi koje dete ima mogu rešiti vežbanjem.

Grafomotorika, okulomotorika i fina motorika ruke vežba se bojanjem, šaranjem i pisanjem kroz razne vežbe i igre na papiru. Razvoj ovih sposobnosti ne mora biti vezan samo za pisanje i igre na papiru, već i razne druge igre kao što su: bacanje i hvatanje lopte, listanje slikovnice, savijanje i seckanje papira, nizanje perli, ređanje kocki - gradimo kulu, slaganje slagalice, ubacivanje žetona kroz mali otvor, otključavanje i zaključavanje, igre prstićima.

Plan rada grupnog tretmana: