Nosne flaute

Nosna flauta predstavlja jedno od najboljih logopedskih pomagala, koji omogućava jasnoću govora. Olakšava nazalan protok vazduha i velo-faringealnu kontrolu.

Špatule sa ukusima

Špatule sa ukusima, za jednokratnu upotrebu, pospešuju zatvaranje usana, disanje i kontrolu pljuvačke. Postoje tri različita ukusa: jagoda, grožđe i trešnja.

Senzorni jastuk

Senzorni jastučić je dizajniran tako da omogućava masažu lica i decu izlaže različitim teksturama, na zabavan način. Senzorni jastuk se koristi kod dece koja su hiposenzitivna (neodgovarajuća osetljivost – neosetljiva) ili hipersenzitivna (preosetljiva), stavljanjem jastučića različitih tekstura na lice deteta.

Instrument za usmeravanje i podizanje jezika

Ovaj neverovatan instrument omogućava jačanje mišića jezika, pomeranje jezika levo-desno, kao i podizanje i spuštanje jezika. Takođe olakšava hranjenje i poboljšava jasnoću govora. Deca uče da izvršavaju nezavisne pokrete vrhom jezika u odnosu na vilicu.

Vibrirajuće četkice

Odličan logopedski instrument, koji omogućava dijagnostiku senzorno-motornog poremećaja, pomaže u razvijanju svesti o usnoj duplji. Koristi se u logopedskoj terapiji kod dece koja ne tolerišu instrumente u ustima i omogućava desenzitivizaciju usne duplje, odnosno smanjenje osetljivosti usne duplje. U dijagnostičke svrhe se koristi da se otkrije koja su deca hiposenzitivna, a koja su hipersenzitivna. U logopedskom tretmanu se koristi kao terapijski instrument, uz pomoć kog se poboljšava odgovor na senzorne informacije i stvara svest o usnoj duplji.

Solo telefon

Solo telefon je akustička slušalica koja utiče na razvijanje govornih sposobnosti. Dok govorimo u slušalicu, naš glas dolazi do uha. To povećava svest o govoru, utiče na tečnost prilikom čitanja, na samopouzdanje, potpomaže govornu terapiju i čitanje postaje zabavno. Slušalica je podesiva i laka za korišćenje. Slušalica može sama da stoji tako da su ruke slobodne.

NUK masažer

Koristi se u logopedskom tretmanu kako bi se stvorila svest o usnoj duplji, stimulisali lateralni kutnjački grebeni, smanjila oralna preosetljivost i pomoglo stvaranje jezičnog žleba.

Blokovi za jačanje vilice

Blokovi za jačanje vilice se koriste u dijagnostici i tretmanu. Blokovi su rasporedjeni hijerarhijski po težini i koriste se kako bi se ocenila stabilnost vilice i postigla simetrična snaga vilice. Nestabilnost vilice može uticati govor i pravilno žvakanje hrane. Najčešće se koristi u tretmanu dizartrije, apraksije i dispraksije.

Tube za produžavanje izdaha

Trajanje izdaha je neizostavna komponenta govora, s obzirom da se govor dešava na izdahu. Tuba omogućava da se kontrolisano protok vazdušne struje (izdah) i da se on vizuelizuje.

Grloskop (svetleća špatula)

Svetleća špatula, kako je deca zovu, omogućava vidljivost prilikom pregleda i deci je zabavno da otvore usta. Koristi se u logopedskom tretmanu za proveru frenuluma, da li je kratak.

Slamčice kao logopedski instrument

Slamčice su hijerarhiski rasporedjene po težini. Kada dete uvlači vazduh, jezik se pomera pozadi, a kada duva jezik se pomera ka napred.