Dislalija se ispoljava u vidu:

Svako dete od 3 godine bi trebalo da izgovara najmanje 18 glasova.
Na uzrastu od 5 i po godina dete treba da izgovara svih 30 glasova srpskog jezika pravilno.
Kod neke dece, već sa 3 godine stručnjaci – logopedi mogu da znaju da li će doći do poremećaja u izgovoru glasova.

Uzroci nastanka dislalije:
Dislalija

Dislalija je najčešći poremećaj govora kod dece (20 - 40%). Veoma je važno započeti logopedski tretman na vreme, jer nepravovremen odlazak logopedu može dovesti do teškoća u savladavanju tehnike čitanja i pisanja u školskom uzrastu.

Dislalija se ispoljava kroz nepravilan izgovor glasova. Najčešće su to grupe glasova frikativa i afrikata (S, Z, C, Č, Dž, Š, Ž, Ć, Đ), laterala (L, LJ), vibranta (R), zamene glasova T sa K, D sa G i obratno, dok neka deca pojedine glasove uopšte ne izgovaraju.
Dislaliju dijagnostikujemo primenom globalnog artikulacionog testa, uz praćenje uzrasnih normi u izgovoru glasova.

Dete bi trebalo na određenom uzrastu pravilno da izgovara:

1 - 2 godine

A, O, E, M, P, B

2 - 3 godine

I, U, J, T, D, K, G, N, NJ, V, F, H

3 - 4 godine

S, Z, C, Ć, Đ

4 - 5 godina

 Š, Ž, Č, DŽ, L

5 - 6 godina

 LJ, R

U logopedskom kabinetu, Logosan, primenom digitalnog logopedskog seta, logopedskih sondi, digitalne manipulacije glasova i ostalih logopedskih metoda i tehnika, vrlo uspešno i brzo dolazimo do rezultata i pravilnog izgovora glasova.

Postupak se sastoji od:

Tretman sprovodi logoped, koji uz pomoć korišćenja logopedskih instrumenata – digitalnog logopedskog seta i logopedskih sondi – omogućuje detetu vizuelnu sliku pojedinih fizičkih karakteristika glasa (dete može da vidi da li glas izgovara pravilno) kao i auditivnu stimulaciju (dete može čisto i jasno da čuje pravilno izgovoren glas i da čuje sebe kako ga izgovara).

Dužina tretmana zavisi od broja glasova koji se nepravilno izgovaraju kao i od uključenosti roditelja (sprovođenje logopedskih vežbi u kućnim uslovima) u rehabilitacioni postupak.

Tretmani se sprovode 3 puta nedeljno: