Da bi se postavila dijagnoza disleksije, inteligencija deteta mora biti na određenom nivou za njegov uzrast, a sposobnosti čitanja ispod očekivanog za njegov uzrast (najmanje 18 meseci ispod stvarnog starosnog uzrasta), dok uslovi života i rada u kući i školi moraju zadovoljiti određene minimalne zahteve.

Učestalost

Ne postoje tačne procene učestalosti, jer ne postoje tačni kriterijumi za dijagnostiku. Smatra se da se disleksija javlja u oko 5 - 10% dece školskog uzrasta. U našim školama ne postoji sistemsko praćenje učenika koji imaju predispozicije za razvoj teškoća u čitanju i pisanju, ili imaju disleksiju. Smatra se da broj dece sa disleksijom ima trend stalnog rasta i da svaki 10. učenik ima neki stepen disleksije.

Uzroci

Poput mnogih govorno - jezičkih poremećaja i za disleksiju ne postoje jasno utvrđeni uzročnici. Na javljanje poremećaja u čitanja i pisanju utiču organski, psihološki i socijalni faktori kao i usporeno sazrevanje deteta. Uzroci se dele na:

Klinička slika
Emocionalne smetnje
Klasifikacija disleksija
Dijagnoza disleksije

Poremećaj u savladavanju čitanja i pisanja zahteva pažljiv dijagnostički postupak i zahteva da bude interdiscipliniran. Postupak se ne može sprovoditi kroz jednokratno testiranje već zahteva posmatranje učenika u različitim aktivnostima, pri rešavanju različitih zadataka, kroz razgovore o doživljavanju škole i obaveze, stavove prema učenju i drugoj deci. Na taj način dobijamo uvid u individualni, kognitivni i edukativni profil učenika.

Procena obuhvata

Kod disleksije je često prisutan i deficit pažnje. Dijagnozu disleksije postavlja dečiji psihijatar i neophodno je uputiti dete na stručni i kontinuirani logopedski tretman.
Da bi se postavila dijagnoza disleksije, inteligencija deteta mora biti na određenom nivou za njegov uzrast, a sposobnosti čitanja ispod očekivanog za njegov uzrast - najmanje 18 meseci ispod stvarnog starosnog uzrasta, a uslovi života i rada u kući i školi moraju zadovoljiti određene minimalne zahteve.

Tretman

Disleksija nije bolest, već sindrom ili skup osobina primanja, obrade i čuvanja informacija kod neke osobe. Disleksija može biti znatno umanjena odgovarajućom terapijskom intervencijom, kao i individualnim pristupom u nastavi. Logopedski tretman treba da je u skladu sa opštim ciljevima obrazovanja i vaspitanja i da utiče na razrešavanje emocionalnih problema učenika, da razvija njihovu socijalizaciju i funkcije koje čine ne samo osnovu za govor, čitanje i pisanje već i za učenje uopšte.

Specifične vežbe:

Predčitalačke veštine su preduslov za usvajanje veština čitanja. Predčitalačke veštine su: rečnik, dobar ekspresivni govor, dobra auditivna diskriminacija, poznavanje slova, veštine analize i sinteze glasova u rečima, diskriminacija vizuelnih oblika, uočavanje sličnosti i razlika, razumevanje govornih uputstava, praćenje sleda priče, fonološke veštine - identifikacija i manipulacija fonemama i rima.
Stimulativan tretman predveština neophodnih za uredan razvoj sposobnosti čitanja i pisanja, kao i samog čitanja i pisanja, pospešuje pravilnu artikulaciju glasova, utiče na usvajanje pravilne strukture rečenice, obogaćuje rečnik. Tokom tretmana pratimo sled: slovo-slog-reč-rečenica-niz rečenica.

Prvi korak ka savladavanju čitanja je da dete nauči da prepozna i piše sva slova, zatim čitamo slogove, jednosložne reči, dvosložne pa tek onda višesložne. Nakon savladavanja ovog koraka prelazimo na kratke rečenice, zatim duže i spajamo niz rečenica. U tretmanu treba pratiti detetov tempo rada iako je previše lagan, detetu se treba vratiti samopouzdanje, treba naučiti dete da voli čitanje i pisanje, za početak mu obezbediti lagan materijal, koji nije previše opterećavajući, dete treba bodriti i hvaliti.

Tretmani se sprovode 2 - 3 puta nedeljno po 45 minuta.