Govor predstavlja udruženost sociološkog, psihološkog i fiziološkog faktora koji međusobno sinhronizovano deluju i bilo kakva disfunkcija ovih faktora dovodi do patološkog stanja.
Da bi govor bio fluentan mora postojati svih pet govornih dimenzija:

Uzroci mucanja

Uzroci mucanja su još uvek nerazjašnjeni. Pretpostavlja se da postoji nasledna predispozicija tj. pogodno tle ili preduslov. Na tu sklonost može da se nadoveže neki traumatski događaj koji roditelji najčešće navedu kao uzrok. Mucanje je nešto što se stalno razvija i menja. Mucanju mogu doprineti reakcije roditelja i sredine, vaspitni stav roditelja, ambicioznost roditelja u pogledu govora, urbana sredina koja nameće takmičarski duh i anksioznost, identifikacija sa dragom osobom. Čak u 50% slučajeva postoji nasledna osnova tj. podno tle za razvoj mucanja. Češće se javlja kod dečaka nego kod devojčica.

Kritičan period za razvoj mucanja

Od druge do treće godine

Period u kojem dete aktivno širi svoj rečnik, susreće se sa mnoštvom reči čije značenje ne zna i to dovodi do ponavljanja slogova, zastajkivanja, ponavljanja delova rečenica. To ustvari nije mucanje već fiziološki proces usvajanja jezika. Ali ako sredina neadekvatno reaguje, podsmeva se, ispravlja dete, od mucanja ga deli samo jedan korak.

Između četvrte i pete godine

Perod u kojem dete intezivno živi, raste njegovo ineresovanje za okolinu, postavlja dosta pitanja, razvija se mašta. Ukoliko roditelji nemaju vremena, upoređuju ga sa drugim detetom, pokazuju nervozu prema detetu, to može izazvati nesigurnost kod deteta i biti predispozicija za mucanje.

Oko sedme godine

Detetov polazak u školu ukoliko deca nisu dovoljno pripremljena za školu. Roditelji i sredina mogu doprineti pojavi mucanja ukoliko su preambiciozni u pogledu uspeha deteta u školi, netrpeljivi prema detetu, pokazuju razočaranost.

Pubertet

Posledica emocionalne nestabilnosti kod onih koji su imali mucanje u detinjstvu.

Period zrelog doba

Retko se javlja i ako se javi posledica je elementarnih i društvenih zbivanja.

Tipovi mucanja

Tipovi mucanja kod dece:
Tipovi mucanja kod odraslih:

Kako se ispoljava mucanje?

Primarne ili osnovne smetnje

Uglavnom se javljaju smetnje klonično - toničnog tipa - teška forma mucanja!

Na verbalnom planu

Uglavnom se zastajkivanje javlja na plozivima ali može i na drugim glasovima, dok je ređe na vokalima. Takođe se uglavnom kada je glas u inicijalnom položaju, može kada je glas u medijalnom ali vrlo retko kada je glas u finalnom položaju!

Na neverbalnom planu

Procena mucanja

Prilikom procene neophodan je tim stručnjaka - logoped, psiholog, pedagog, a po potrebi i lekar - neurolog.

Anamneza
Analiza govora
Biološki ritam deteta
Psihomatske reakcije
Samoprocenjivanje reakcije na govorne situacije

Tretman

Tretman prvenstveno zavisi od uzrasta i uzroka koji je doveo do mucanja. U proseku tretman traje od 45 minuta do 60 minuta. Vrlo je važan korektan odnos između terapeuta i deteta kao i saradnja između terapeuta i roditelja koji su koterapeuti u tretmanu. Uspešnost tretmana zavisi i od poverenja između stručnjaka i deteta kao i od prihvatanja. Ono što logoped svojoj stručnošću uči osobu koja muca, roditeljska ljubav i saradnja u terapiji aktivno dopunjuju. U zavisnosti od uzrasta i uzroka uključujemo i stručnjake drugih oblasti - lekar, psiholog, pedagog. Svako dete, odrasla osoba je drugačija i svakom detetu / odrasloj osobi ne odgovaraju iste govorne tehnike za kontrolu smetnji - zato su individualni tretmani značajniji. Kod nekoga ćemo primeniti jednu metodu, kod nekoga više ali sve to varira od osobe do osobe. Nekada neka metoda može da bude i kontraindikovana ili da na početku daje rezultate, a kasnije ne. Zadatak logopeda jeste da poznaje što više tehnika i bude senzibilan na potrebe pacijenta i da isprati šta i u kom tretnutku da primeni. Zato je interakcija između logopeda i osobe koja muca jako važna.

Kao jedna od najefikasnijih i najkorišćenijih metoda jeste Metoda svesne sinteze razvoja, prof. Dr Cvetko Brajović:

Tretman se sastoji od:

Osim ovoga, postoje i:

Osim individualnih možemo raditi i grupne tretmane.

22. oktobar - svetski dan svesti o mucanju.

Nema brzog izlečenja niti čarobne pilule. Naoružaj se stpljenjem i kreni! Samo hrabro! Budi istrajan i uporan! Mucanje je rešivo ako vi odlučite tako!