Kao uzrok orofacijalnog poremećaja navode se:
Orofacijalni miofunkcionalni poremecaj
OMP može dovesti do poremećaja izgovora čitavih grupa glasova:
Tretman obuhvata:

Dužina tretmana zavisi od broja nepravilnih glasova i od uključenosti roditelja - sprovođenje logopedskih vežbi u kućnim uslovima tokom rehabilitacionog postupka.
Dužina trajanja jednog tretmana je 45 min i sprovodi se 2 do 3 puta nedeljno.