Razvojna disfazija predstavlja razvojni jezički poremećaj, tj. poremećaj razvoja ekspresivnog (jezičko izražavanje) i razvoja receptivnog (jezičko razumevanje) sa patološkim oblicima ispoljavanja, distorzijom (oštećenjem) i supstitucijom (zamenom) glasova i reči do parafazičnog oblika, koje se ne javlja ni u jednom stadijumu normalnog govorno - jezičkog razvoja i održava se veoma dugo.

Mogući uzroci
Klasifikacija
Klinička slika (ispoljavanje)

Komunikativne sposobnosti deteta su znatno ispod njihovog kognitivnog razvoja, najmanje 18 meseci.

Kada sumnjamo na disfaziju?
Klasifikacija

Nulti nivo

Deca ne govore ili kažu 4 - 5 reči i to dvosložnih (ma-ma, ta-ta)
Komuniciraju gestom

Prvi nivo

Razvoj rečnika kasni
Javlja se oko 10 glasova
Preterano koriste imenice i neke glagole u sadašnjem vremenu
Govor razumeju samo roditelji

Drugi nivo

Govor bolje raumeju ali i dalje oskudan rečnik
Nedostaju prilozi, predlozi i pomoćni glagoli
Nemogućnost upotrebe budućeg vremena

Treći nivo

Nedostaje 3 - 5 glasova
Imaju većinu glasova ali izgovaraju nepravilno
Proste i proširene rečenice su normalne
Imaju problem u shvatanju prenosnog značenja i prepričavanju priča
Na donjoj su granici uspeha u školi

Kriterijumi za dijagnostiku

Dijagnozu razvojne disfazije daju dečiji neurolozi na osnovu neurološkog statusa, rendgena glave, EEG-a, anamneze.

Logopedska dijagnostika

Tretman razvojne disfazije

Neophodan je tim stručnjaka - neurolog, logoped, psiholog i pravi se individualni plan za svako dete.
Ukoliko se na osnovu procene neurologa, logopeda i psihologa utvrdi dijagnoza razvojne disfazije, neophodno je što pre započeti intezivan logopedski tretman. Što se pre započne ishod će biti bolji. Pored logopeda učestvuju i roditelji kao kooterapeuti, koji se svakodnevno moraju baviti detetom.

Rade se individualni tretmani jer je terapijska procedura usmerana na razvijanju i korekciji određenih funkcija, prilagođen psihofizičkom profilu deteta, vrsti i težini nedostataka.

Tretmani se organizuju 2 - 3 puta nedeljno u trajanju od 45 - 60 minuta u zavisnosti od pažnje deteta. Tretmani traju godinama u zavisnosti od toka i usvajanja.

Tretman podrazumeva