Nova članica logopedskog kabineta Logosan

1.9.2022.

Sa velikim zadovoljstvom predstavljamo vam novog člana našeg tima - Mariju Blagojević, master socijalnog pedagoga.
Marija je bila izuzetan student sa visokom prosečnom ocenom - 9.52, a nakon završenih studija nastavila je da se konstantno usavršava kroz brojne edukacije - posebno ističemo psihodinamsku psihoterapiju i reedukaciju psihomotorike.
Dodatna znanja i iskustva stekla je u Centru za autizam Niš.
Ono što se odmah može primetiti je Marijina vedrina, kreativnost, talenat, kao i izuzetna posvećenost svom pozivu i poslu koji obavlja. Verujemo da će svoj posao u našem kabinetu Logosan u Nišu obavljati na najbolji mogući način, po najvišim kriterijumima struke, a naročito zato što će imati priliku da tretmane obavlja u najsavremenije opremljenom logopedskom kabinetu u Srbiji.

Marija je u LOGOSANU obučena za primenu: - Talk Tools instrumenata - Mehaničke tehnologije u logopediji - DSP (Digital signal processing) tehnologije u logopediji - Forbrain slušalica
zahvaljujući kojima obavlja tretmane za stimulisanje govorno-jezičkog, kognitivnog, socijalnog i emotivnog razvoja.

Dobro nam došla, radujemo se zajedničkim uspesima!