Kao dopuna, u tretmanu govornih poremećaja koristi se Behringer aparat za akustičnu reprezentaciju glasova, kao i logopedske sonde za korekciju i pravilan položaj govornog organa. Pored toga mnoštvo didaktičkog materijala, specijalnih igračaka za decu sa posebnim potrebama i slično, učiniće tretman zabavnim i decu raspoloženom za rad!

Saveti i materijali koje logoped obezbeđuje predstavljaju samo jedan deo tretmana. Drugi deo koji je podjednako bitan jeste rad kod kuće. Vi, kao roditelj, u saradnji sa logopedom možete da pomognete detetu u poboljšanju funkcije govornih organa kroz razne aktivnosti i igru. Smernice uvek možete dobiti od logopeda. Napominjemo da te vežbe nisu zamena za odlazak kod logopeda, već samo dopuna za one roditelje, koji ne mogu imati stalnu saradnju sa logopedom u onoj meri, koliko je detetu potrebno.

Vežbe organizujte tako da budu zanimljive vašem detetu. Ne tepajte detetu, nego sa njim pričajte jasno i razgovetno. Uvek osluškujte kako vaše dete izgovara glas koji je korigovan i opominjite ako ga izgovori pogrešno, ali isto tako i pohvalite svako pravilno izgovaranje.